HET CONCEPT

Tech Campus De School

Naast wonen, werken en leren in de Campus bieden het gebouw en het concept volop mogelijkheden voor maatschappelijke doelen, ondernemersbijeenkomsten, netwerken en meer. Zolang het maar met kennisdeling, innovatie, inspiratie en techniek te maken heeft. De School is een uitstekende plek om een leven lang te leren.

Maatschappelijke functies

Zo krijgt de bibliotheek een mooie plek in de campus. De bieb is namelijk niet alleen meer een plek om boeken te huren, ook VR-brillen en 3D-printers komen eraan te pas. Daarnaast zal de toneelvereniging wekelijks repeteren in de toneelzaal. En, is er plek voor trainingen en workshops in de ICT in het Makerlab.

Het concept

Een leven lang leren

Overdag bruist het pand met kenniswerkers, die mooie digitale oplossingen maken. Er vindt productie en innovatie plaats, maar er wordt ook volop kennis gedeeld. Alle mooie faciliteiten kunnen gebruikt worden door andere ondernemers voor een mooie trainingsdag of een klantendag. Ook het opnemen van jouw webinar of presentatie kan in De School!

Wel of niet in De School?

De School biedt ruimte voor innovatie en kennisdeling. Dat kan ook buiten kantoortijden voor sociaal-maatschappelijke doelen. Alles moet passen in het concept. Zo is er geen praktijk- of sportruimte in De School, geen horeca of optredens. Voor dat soort gelegenheden zijn andere plekken in de gemeente Kaag en Braassem beschikbaar.

Heb je interesse en ben je benieuwd of jouw bedrijf in het concept past? Neem dan nu alvast contact met ons op.