Certificaat behaald!

BREAAM-NL voor Tech Campus De School

Begin september 2023 heeft Tech Campus De School het BREAAM-NL certificaat behaald, met de bovengemiddelde status Very Good! Dit certificaat staat voor de classificatie van gebouwen op duurzaamheid en energie-efficiëntie. Onze huisvesting heeft namelijk veel aandacht voor de omgeving, energie, leefbaarheid en groen. Wij zijn heel trots dat we dit certificaat mogen voeren. 

Over het certificaat

DGBC

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke stichting die het BREEAM-NL duurzaamheidkeurmerk heeft ontwikkeld voor de gebouwde omgeving in Nederland. Zij verstrekt certificaten aan projecten waarvan de mate van duurzaamheid is beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria, vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn.

BREAAM

Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. In 1990 is het instrument gelanceerd in Groot-Brittannië. Daarmee is BREEAM het eerste wereldwijd toepasbare meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. 

BREEAM is wereldwijd de leidende methode voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Deze methode zet de standaard voor best-practice in duurzaam ontwerp en is uitgegroeid tot de de-facto maatlat om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden te beschrijven. Door BREEAM toe te passen en te gebruiken, worden klanten geholpen bij het meten verbeteren van de duurzaamheid van gebieden en gebouwen. Zij creëren zij meerwaarde en verlagen risico’s. Tech Campus De School draagt hier graag aan bij en is blij aan alle richtlijnen te voldoen.