Een uniek concept in Nederland

Wonen, werken en leren

Wat het concept van een leven lang leren in Tech Campus De School uniek maakt, is het wonen-deel. De gymzaal is ingeruild voor 27 sociale-huurappartementen waar jongeren tussen de 18 en 27 jaar wonen in De School. Alle 27 woningen hebben inmiddels een eigenaar, maar de inschrijving is weer geopend! Schrijf je nu in en bemachtig een mooie positie op de wachtlijst, zodat jij bij het vrijkomen van een woning alsnog kans maakt!

Schrijf je hier in voor een woning

Jongeren op het schoolplein

Delen van kennis en kunde

Wat dit concept zo uniek maakt is dat er In Nederland geen andere campus bestaat waar wonen, werken én een maatschappelijk doel in één gebouw samenkomen. Deze combinatie is dus uniek! Er wordt in het gebouw gewerkt aan de toekomst, zowel op werkgebied als op de woningmarkt voor jongeren.  Wonen, werken en leren

Leren van elkaar op een levendige campus

Over het algemeen vind je op een school kinderen, ofwel jongeren. Nu is Tech Campus De School een plek waar voornamelijk veel gewerkt wordt door bedrijven, máár uniek in dit concept zijn de jongeren. De bewoners van de 27 appartementen om precies te zijn. De appartementen zijn gebouwd op de plaats van de voormalige gymzaal en allemaal bewoond door jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Zij komen niet alleen wonen in De School, maar mogen er uiteraard ook werken en leren. Schaffen zij een Schoolpas aan? Dan kunnen zij gebruik maken van bijvoorbeeld het Leslokaal of het Makerlab! Hoe leuk is het om de kennis, kunde en ervaring ook te delen met jongeren vanuit hetzelfde concept?