Kom jij in aanmerking?

Basisvoorwaarden huren

Om te wonen in De School moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, Hieronder valt ook het puntensysteem, zodat je weet hoeveel kans je maakt op een woning. Hoe lokaler je bent, hoe meer je kans je maakt. De inschrijving is weer geopend! Kom jij in aanmerking?

Schrijf je hier in voor een woning

Voorwaarden huren

De voorwaarden op een rijtje

Bij het toewijzen van de woningen werken we met een puntensysteem. Aan dit puntensysteem zijn een aantal voorwaarden verbonden en als je daaraan voldoet, is de kans groter dat jij kan wonen in De School. Op deze pagina lees je alles over deze voorwaarden, zodat jij weet hoeveel kans je maakt. 

Van leeftijd tot lokale betrokkenheid

Je huurt voor een periode van maximaal 5 jaar en die periode kunnen wij eventueel met 2 jaar verlengen. Bij de toewijzing van onze woningen hanteren wij een inschrijflijst. Hoe ‘lokaler’ je bent, hoe hoger je op de lijst komt te staan. Dat beoordelen we aan de hand van een puntensysteem. En hoe langer je op de lijst staat, hoe meer kans je hebt op een woning. Dus ook inschrijfdatum is daarin van belang. Ben je minimaal 18 jaar en niet ouder dan 27? Dan maak je kans! Schrijf je dus snel in om een plekje te bemachtigen op de inschrijflijst.Waar moet je als huurder aan voldoen?

Er zijn een aantal basisvoorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een woning in Tech Campus De School. We hebben ze hieronder opgesomd: 

 • Jouw bruto-inkomen ligt in 2023 onder € 40.024 (€ 45.014 voor meerpersoonshuishoudens).
 • Jouw leeftijd bij aanvang huurperiode is 27 jaar of jonger.
 • Je woont minimaal 2 jaar in Kaag en Braassem (of hebt daar in de laatste 10 jaar minimaal 6 jaar gewoond) óf hebt een werkbinding met Kaag en Braassem die langer dan 2 jaar is.
 • Je schrijft je óók in bij HureninHollandRijnland.nl om je kans op reguliere woningen op langere termijn te vergroten, gedurende de gehele huurperiode bij Tech Campus De School blijf je ingeschreven bij HureninHollandRijnland.nl.
 • Je gebruikt de woning alléén of als stel (1 of 2-persoonshuishouden). Één persoon treedt op als huurder, de andere als vaste logée. Er worden uitsluitend punten toegekend aan de huurder.
 • Om te beoordelen of je aan je huurverplichting kunt voldoen vragen we jouw inkomen en werksituatie. Wanneer je een woning krijgt toegewezen doet een financieel specialist een check op jouw inkomen. Dit gebeurt vertrouwelijk op basis van recente loonstrook en laatste jaaropgave. In voorkomende gevallen is het mogelijk om een derde (bijvoorbeeld ouders) garantstelling te laten verstrekken.
 • De huur en bijkomende kosten worden iedere maand rond de 27e van je rekening afgeschreven op basis van automatische incasso.
 • Je huurt voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar eindigt de huurperiode. Je kunt dan beroep doen op coulance en een periode van 2 jaar verlenging aanvragen. De beslissing hierover zal, zonder toelichting, door Tech Campus De School worden genomen. Je bent dus bewust dat je een woning huurt met een harde einddatum.
 • Op het moment van inschrijving hoef je geen informatie aan te leveren waaruit blijkt dat jij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een woning. Pas op het moment van toewijzen zullen wij jou vragen deze informatie aan te leveren en de door jou aangeleverde informatie controleren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct en op tijd aanleveren en/of aanvullen van de gevraagde informatie.

Schrijf je hier in voor een woningHet puntensysteem

Op dit moment zijn alle 27 woningen toegewezen aan een huurder, maar kun je nog inschrijven op een woning en een mooie plek bemachtigen op de inschrijflijst. Toewijzing gebeurt eerst op basis van het aantal punten behorende bij de geïnteresseerde huurder. Daarna (dus bij gelijk aantal punten) geldt het moment van inschrijving. Wie eerder heeft ingeschreven, krijgt voorrang en dus de woning. In de tabel hiernaast zie je op basis waarvan de punten worden verdeeld. 

Omschrijving Aantal punten
Woont langer dan 10 jaar in Kaag en Braassem 20
Woont tussen 2 en 10 jaar in Kaag en Braassem 15
Woont niet in Kaag en Braassem, maar woonde in de afgelopen 10 jaar langer dan 6 jaar in Kaag en Braassem 15
Woont niet in Kaag en Braassem, maar werkt langer dan 2 jaar voor een werkgever in Kaag en Braassem 10
Ieder volledig jaar dat je bent ingeschreven als geïnteresseerde huurder bij Tech Campus De School/Veense Campus 1 (per jaar)
Werkt minimaal twee jaar als zelfstandige ondernemer in Tech Campus De School óf is medewerker van een bedrijf dat is gevestigd in Tech Campus De School 6
Woont in straal van 250m rondom het hart van Tech Campus De School 3
Langer dan 1 jaar actief lid bent van één van de verenigingen die gebruik maakt van Tech Campus De School 1
Lokale binding

Voor 1- en 2-persoonshuishoudens

Wij verhuren onze woningen aan één persoon, maar je kunt een vaste logee inschrijven. Daarmee zijn de woningen geschikt voor 1 en 2-persoonshuishoudens. Hiermee wordt bedoeld alleenstaanden en stellen. Een logee krijgt indien gewenst wél een eigen toegangscode, maar wordt nadrukkelijk géén huurder. De punten worden dus toegekend aan de huurder.

De appartementen zijn uiteraard meer geschikt voor een 2-persoonshuishouden dan de studio’s. De woningen zijn naar aard van inrichting en niet geschikt om te bewonen met kinderen.

Lokale binding

Werkbinding: Aan de hand van een arbeidsovereenkomst of een recente loonstrook waarop is aangegeven wanneer je bij de werkgever in dienst bent getreden.

Woonbinding: Je kunt je woon- of werkbinding ook aantonen aan de hand van een uittreksel (van de historische woongegevens) uit de Basisregistratie Personen (BRP). Als je op dit moment niet of kort in Kaag en Braassem woont, maar aangeeft dat je in de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar in Kaag en Braassem geregistreerd bent geweest, dan moet je dit eveneens aantonen op basis van een uittreksel (van de historische woongegevens) uit de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de gemeente Kaag en Braassem kun je het uittreksel uit de BRP aan het loket ophalen, dan wel schriftelijk of online bestellen.

Inschrijven via de website

Informatie over inschrijven

Je kunt uitsluitend inschrijven via de website. Toewijzing gebeurt geautomatiseerd op basis van bovenstaande criteria. Hierover kan geen discussie gevoerd worden.

Bij toewijzing van de woning zullen wij je gegevens toetsen. Indien je gegevens niet juist zijn ingevuld of wanneer je niet tijdig de bewijslast aanlevert, vervalt je inschrijving en ben je definitief afgewezen als huurder in Tech Campus De School. Het inschrijfgeld zullen we niet terugstorten. Zorg dus dat je juist én eerlijk informatie aanlevert.

Aan te leveren informatie

Bij toewijzing van de woning, vragen wij je de volgende documenten in te leveren:

 • Een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs (origineel moet bij ondertekening van de huurovereenkomst getoond worden)
 • Een afschrift van de laatste 3 salarisspecificaties
 • Een afschrift van de 3 meest recente salarisstortingen corresponderend met de verstrekte salarisspecificaties, waarop je naam en bankrekeningnummer zichtbaar is
 • Kopie laatste jaaropgave
 • Ingevulde werkgeversverklaring
 • Uittreksel uit het BRP (Basis Registratie Personen)

De aangeleverde gegevens worden getoetst op echtheid en solvabiliteit. In geval van valsheid (niet kloppende informatieverstrekking), wordt de huurovereenkomst niet aangeboden en zullen gemaakte kosten worden verhaald.

Nieuwsgierig?

Tech Campus De School biedt geen mogelijkheden om de woningen te bekijken voordat je een huurovereenkomst aangaat. Wel kunnen wij jou in contact brengen met de eventuele bestaande huurder (als je niet de eerste bewoner bent uiteraard). Wellicht wil diegene je rondleiden in de woning.

Overname van aanpassingen aan de woning

In de huurovereenkomst is te lezen dat bij vertrek uit de woning alle aangebrachte veranderingen ongedaan gemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor veranderingen die je eventueel van de vorige huurder gaat overnemen.

Wanneer het om woningverbetering gaat hoef je deze veranderingen in bepaalde gevallen niet ongedaan te maken. Overleg voordat je een aanpassing overneemt altijd eerst met Tech Campus De School of de veranderingen inderdaad als woningverbetering worden gezien.

Als wij instemmen met de overdracht van veranderingen en/of aanpassingen, dan vragen we je om bij de eindcontrole een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat je als nieuwe huurder de veranderingen en/of aanpassingen hebt overgenomen. Deze verklaring moet door jou ondertekend zijn. Denk hierbij met name aan het overnemen van inbouwapparatuur in de keuken, vloerafwerking, een vaste kast, etc.

Schoolregels

Op school doet iedereen mee!

Iedereen doet mee in Tech Campus De School. Met elkaar zorgen we dat de gezamenlijke ruimten schoon en netjes blijven, onderhouden we de tuin en houden we rekening met elkaar. Hierbij hanteren we het huisreglement.

In de binnentuin is het soms nog even gezellig. Dat moet kunnen en vinden wij leuk! Dat betekent niet dat het groot feest is, maar ook niet dat om 20:30 uur gefluisterd moet worden.

Jij zorgt ervoor dat jouw appartement er van binnen en buiten goed uitziet, zo houden we het leuk. En doe je dat niet, dan wijst jouw buurman of buurvrouw jou daar wel op. Je drinkt een kopje koffie mee in de aula en misschien kom je daar nog wat studeren. Natuurlijk is jouw woning 100% privacy!

In de binnentuin en in alle gemeenschappelijke ruimten zijn huisdieren niet toegestaan. Daarmee zijn de woningen dus niet geschikt voor bijvoorbeeld honden en katten.

Past je deze vorm van wonen niet? Huur dan niet in Tech Campus De School.

Toeslagen en betalingen

Huurtoeslag

Bij het realiseren van onze woningen houden we zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheid huurtoeslag aan te kunnen vragen. Aangezien de mogelijkheid om huurslag te krijgen én de hoogte ervan verschilt per persoon, ben je hiervoor volledig zelf verantwoordelijk.

Zorg ervoor dat je zéker weet óf je in aanmerking komt voor huurtoeslag vóórdat je inschrijft.  

Garantiestelling huurbetaling

Als bij de inkomenscheck blijkt dat je over onvoldoende inkomen beschikt om de maandelijkse huur te kunnen betalen, dan kom je in principe niet in aanmerking voor onze woningen. Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om iemand anders, bijvoorbeeld je ouders, financieel garant voor de huurbetaling te laten staan. Dit is een uitzonderingssituatie en Tech Campus De School geeft geen toelichting indien dit niet wordt gehonoreerd.

Houd je gegevens actueel!

Heb je een nieuw telefoonnummer of een nieuw mailadres? Geef het direct aan ons door via info@deschool.tech. Wij bereiken jou per mail en/of telefoon wanneer je een woning krijgt toegewezen. Wanneer we jou niet kunnen bereiken vervalt je inschrijving.

Sleuteloverdracht

Als je de eerste factuur hebt betaald én je huurperiode vangt aan, dan krijg je van ons twee sleutels én een autorisatie voor het toegangscontrolesysteem van De School.

De sleutels heb je nodig voor je appartement en berging. De toegangscontrole heb je nodig voor de hoofdentree én de overige ruimten in Tech Campus De School.

Wanneer verhuizen?

De eerste bewoners van Tech Campus De School zullen naar verwachting in juni 2023 de sleutel ontvangen.

Ik wil mij inschrijven voor een woning