Bijzondere plannen in Roelofarendsveen

Van middelbare school tot een soort campus

Het oude Bonaventuracollege in Roelofarendsveen kan wel eens een soort campus worden, waar werken, leren en ontspannen samengaan met huisvesting voor jongeren en starters.

 

Van middelbare school tot een soort campus

Het oude Bonaventuracollege in Roelofarendsveen kan wel eens een soort campus worden, waar werken, leren en ontspannen samengaan met huisvesting voor jongeren en starters.

Omdat de gemeente even enthousiast lijkt over dit idee als initiatiefnemer Barry Verdel, heeft ze hem en zijn bedrijf Verdel ICT en Media een jaar de tijd gegeven om de plannen uit te werken en het pand definitief te kopen. Idee is dat het schoolgebouw zoveel mogelijk in stand blijft. Lokalen blijven lokalen, al zullen daar straks kenniswerkers zitten in een omgeving vol high-tech. De aula blijft een ontmoetingsplek. Voor de werknemers van het bedrijf en hun gasten, maar ook voor de jongeren en starters uit de 24 ’sociale’ appartementen die op de plek van de gymzaal zijn gedacht. Zodra die zaal het veld heeft geruimd, ontstaat ruimte voor twee gebouwtjes van drie etages die een binnentuin met bankjes, picknicktafels en wat groen delen met het hoofdgebouw. Om die tuin te laten ’overvloeien’ in de aula, is er het idee om de blinde muur die daar nu staat te vervangen door een grote glazen wand met deur. Verdel: „Van half acht ’s morgens tot tien uur ’s avonds willen we die deur open zetten, ook om bewoners van de campus de kans te geven even koffie drinken en te studeren.”

Verenigingen

Aan het andere uiteinde van het pand zit een toneelzaal, met een extra entree. Overdag zullen werknemers van Verdel die van tijd tot tijd gebruiken, bijvoorbeeld om klanten te tonen hoe nieuwe ict-systemen werken. ’s Avonds zijn verenigingen er, net als vroeger, weer welkom. „We willen echt een maatschappelijke functie hebben”, meldt Verdel.

Dat hij op de school is uitgekomen, komt door het gebrek aan kantoorruimte in Kaag en Braassem. „Er zijn eigenlijk alleen bedrijfshallen beschikbaar met wat kantoorruimte erbij.” Maar zoiets heeft het uit zijn jasje gegroeide bedrijf al, op bedrijventerrein Veenderveld.

Aanvankelijk leek die plek zo gek nog niet, omdat er veel met soldeerbouten en dergelijke werd gewerkt. „Tegenwoordig hebben we meer een adviserende rol: we geven uitleg aan gebruikers over nieuwe systemen. Of we bedenken hoe je bijvoorbeeld een webshop kunt koppelen aan een logistiek systeem. Er is er dus nog maar een klein stukje werkplaats.” Omdat 35 van de 50 ’Verdellers’ in Kaag en Braassem wonen – ’waar we ook trots op zijn’ – wil het bedrijf graag in de gemeente blijven. „Bij een zoektocht door de kernen stuitten we toevalligerwijs op de school. In gesprekken met de gemeente werd langzaam maar zeker duidelijk dat iedereen hier beter van kan worden. De buurt – die een kerk, een basis- en een middelbare school verloor – krijgt weer iets dat reuring geeft. Er lijken mogelijkheden om het grote tekort aan jongerenhuisvesting terug te dringen en via de toneelzaal kunnen we de gemeente weer iets van een dorpshuis geven. Dat campusidee ten slotte past heel erg bij de lerende organisatie die we willen zijn en de leeftijd die onze werknemers gemiddeld hebben: 34.”

Hoewel het bedrijf groeit, zal het de achttien beschikbare lokalen voorlopig niet vullen. „We bekijken wel of we nog een bedrijf uitnodigen. Ook denken we erover om in de voormalige, van lichtkoepels voorziene studieruimte tussen de lokalen vijftien tot twintig flexplekken te maken.” Om iets dergelijks te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan worden aangepast en dient ook de provincie akkoord te gaan met woningbouw op dit stukje Schoolbaan.

“Buurtbewoners zijn blij dat hier niet iets hoogs komt”

Tot nu toe heeft Verdel louter enthousiaste reacties uit de buurt gehoord. „Buurtbewoners zijn blij dat er op de plek van de school niet iets hoogs komt, maar dat dit iconische gebouw nieuw leven wordt ingeblazen. We kregen wel mee dat we goed aan het parkeren moeten denken, ook omdat het marktplein de helft kleiner wordt door de komst van een huis voor dementievriendelijk wonen. Dat zullen we zeker doen. En ook andere suggesties zijn van harte welkom.”

Leidsch Dagblad, 2 december 2020
Door: Paul van der Kooij